โรงเรียนวังศรีทอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

โรงเรียนวังศรีทอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สาขาวิชาเอกทั่วไป  จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2558

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวังวังศรีทอง ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนวังศรีทอง โทร.080-6345997