***รับการตรวจสอบภายใน ’58***

โรงเรียนบ้านเนินดินแดงรับการตรวจสอบภายใน

จากหน่วยงานตวจสอบภายใน สพป.สระแก้ว เขต 1

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

………………………………………………………………..

c2 c3 c4 c5

*******************************

 

ติดต่อ สพป.สก.1