ขอเชิญร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน ขอเชิญร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และสมัครได้ที่  www.set.or.th/phetecon ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

 

ติดต่อเรา