ขอเชิญร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ขอเชิญร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๘ ในวันที่  ๑๕ -๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.suthi.ac.th โทร ๐๒-๖๗๕ ๒๙๘๔ ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1