ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยาขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา