ขอเชิญร่วมการแข่งขันเซปัคตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย

สำนักงานการกีฬาจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมการแข่งขันเซปัคตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยื รีโวคัพ ๒๐๑๕ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยจะทำการคัดเลือกในวันที่ ๗-๙สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานการกีฬาจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สอบถามโทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๑๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1