สพป.น่าน เขต ๑ รับสมัครบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.ednan1.go.th  โทร ๐๕๔ ๗๑๐ ๒๑๑

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา