การจัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง2324 23241 23242 23243 23244 23245 23246 23247 23248

ติดต่อ สพป.สก.1