เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม2558 น.ส.อ้อยทิพย์  ปิมปาตัน น.ส.บำเพ็ญ  วงศ์แก้ว  นางปิญาภรณ์  วาดไธสง และคณะครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

DSCF4119

DSCF4124

DSCF4126

DSCF4127

DSCF4128

 

ติดต่อ สพป.สก.1