การจัดสรรโควตาเพิ่มเติม

การจัดสรรโควตาเพิ่มเติมให้โรงเรียน    คลิกที่นี้

และแจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ 9 ก.ค. 2558

1.โรงเรียนเขามะกา

2.โรงเรียนหนองขี้เห็น

3.โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

4.โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

5.โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

6.โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

7.โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

8.โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง

 

ติดต่อ สพป.สก.1