***ตรวจสุขภาพนักเรียน***

ตรวจสุขภาพนักเรียน ‘2558

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

เจ้าหน้าที่ จากสถานีอนามัยคลองหมากนัด เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ และ

ตรวจสุขภาพของนักเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆ

…………………………………………………

h2

h3

h4

h5

h6

h7

h8

h9

***********************************************

ติดต่อ สพป.สก.1