แต่งตั้งคณะกรรมการมหกรรมวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียน “วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร

สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนดจัดงานวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียน  “วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร” ระหว่างวันที่ 8- 9 สิงหาคม  2558  ณ  สพป.สระแก้ว เขต 1  (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย)  aec1aec2aec3aec4aec5aec6aec7aec8aec9aec10aec11aec12aec13aec14aec15aec16aec17

ติดต่อ สพป.สก.1