วันนี้คณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ขอเลื่อนฯ

วันนี้คณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  โดยมี
1.นายเทพพิทักษ์ เมตตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
2.นายวัชรพล บุญน้อม ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านหน้าสถานี
3.นางฉันทนา ไชยทองศรี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ร่วมประเมิน นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

IMG_5747 IMG_5756 IMG_5758 IMG_5769 IMG_5773 IMG_5775 IMG_5788 IMG_5789 IMG_5797 IMG_5799 IMG_5800 IMG_5802