การอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ฯ

เมื่อวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสระแก้ว จัดอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน
๑ปี ณ ห้องประชุมยูงทองโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โดยท่านบุญสม ทองทา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต๑ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้

IMG_5291 IMG_5323 IMG_5340 IMG_5354 IMG_5398 IMG_5421 IMG_5427 IMG_5479 IMG_5494 IMG_5495 IMG_5511 IMG_5522 IMG_5560

ติดต่อเรา