ด่วนที่สุด………..การดำเนินกิจกรรม “เขียนอ่านประสานใจ” งานมหกรรมทางวิชาการ วัฒนธรรมสู่อาเซียน “วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร”

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนดจัดงานมหกรรมทางวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียน  “วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร” ระหว่างวันที่ 8 -9 สิงหาคม 2558  ณ  สพป.สระแก้ว เขต 1 กิจกรรมในงานดังกล่าว  ประกอบด้วย  เขียนอ่านประสานใจ  ใส่ใจวัฒนธรรม  ก้าวล้ำสู่อาเซียน พากเพียรพัฒนาครู  เรียนรู้งานอาชีพ จุดประทีปปฐมวัย  สายใยการศึกษาพิเศษ  วิเศษสุดการศึกษาเอกชน   และรวมพลสร้างสรรค์การศึกษา  ดังนั้น  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม  “เขียนอ่านประสานใจ” (ดังแนบ)  และขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 8  กรกฏาคม  2558  ณ  ห้องดอกแก้ว  ชั้น 3 เวลา 13.30  เป็นต้นไป    123123412345123456

ติดต่อ สพป.สก.1