การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

            โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองโรงเรียน  และประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) เพื่อประสานความร่วมมือในด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน   เมื่อวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

DSCF0946 DSCF0948 DSCF0950 DSCF0951 DSCF0952 DSCF0955 DSCF0956 DSCF0957 DSCF0960 DSCF0961 DSCF0966 DSCF0969 DSCF0971 DSCF0980 DSCF0982 DSCF0986 DSCF0989 DSCF0990 DSCF0994 DSCF0996 DSCF0997 DSCF1004 DSCF1008 DSCF1014 DSCF1016 DSCF1028 DSCF1030

ติดต่อเรา