กิจกรรมสวนสนามลูกเสือยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังทอง  กิจกรรมสวนสนามลูกเสือยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย   ณ  สนามกีฬา โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์   เมื่อวันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๘

DSCF0869 DSCF0870DSCF0871 DSCF0872 DSCF0876 DSCF0877 DSCF0881 DSCF0883 DSCF0884 DSCF0886 DSCF0887 DSCF0888 DSCF0894DSCF0896 DSCF0897 DSCF0899 DSCF0908 DSCF0911 DSCF0915 DSCF0917 DSCF0924 DSCF0926 DSCF0929DSCF0930 DSCF0933 DSCF0934 DSCF0936 DSCF0939

ติดต่อ สพป.สก.1