การรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สิ่งที่แนบมาด้วย)

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่อง การรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สิ่งที่แนบมาด้วย)

คลิกที่นี้