การตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

“การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน”

นายธีระชัย  ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอวังน้ำเย็น

และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.วังน้ำเย็น

ณ อาคารอเนกประสงค์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558

100010011002

 

ติดต่อเรา