ขอเชิญผู้บริหารเครือข่ายสองขุนเขาฯประชุม

 

437,1280073091,2                                                                                                  ขอเชิญผู้บริหารเครือข่ายสองขุนเขาฯเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อ สพป.สก.1