ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

นางสาวดวงเดือน   สายทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย  ได้ประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องการจัดการเรียนการสอน  BBL  ในวันศุกร์ที่ 3  กรกฎาคม พ.ศ. 2558

11705174_844253042290559_8730051577752729139_n
11222594_844252912290572_7602415035442525716_n 11412214_844252092290654_1438870614561890895_n 11541893_844252238957306_1552122955646742172_n 11705320_844252842290579_3735706637193678500_n 11707662_844253168957213_7201018245892405826_n 11707668_844253088957221_3217620841187327299_n

ติดต่อ สพป.สก.1