อบรม BBL อนุบาลวัดสระแก้ว/พัฒนาทักษะชีวิตชุมชนบ้านตาหลังใน

นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรียน ป. ๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี กลุ่มเครือข่ายสระแก้ว ณ ห้องประชุมยูงทองโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อมาได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนขั้นพื้นฐานให้ครูตามโครงการระบบดูแลนักเรียนที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

1499655_10205862547260919_921429872744317049_n 10172576_10205862551341021_7509529418251116171_n 10390095_10205862550541001_2569289482243787386_n 11208647_10205862547980937_30704835052474282_n 11221638_10205862547860934_4181991268749021868_n 11541960_10205862547940936_4330490317346698872_n 11659435_10205862550581002_493493307966136542_n 11692599_10205862552461049_8339090289418080013_n 11695033_10205862549900985_8686237199726682864_n 11705187_10205862551301020_1366752797970636361_n

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์     รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ                  กำกับ

วุฒิศักดิ์   พรหมคช              ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี            ควบคุม

ติดต่อเรา