ร่วมงานเกษียณ ผู้ใหญ่สาย เหลาเป ผู้ใหญ่บ้านเนินสยาม หมู่ 19

นางชูศรี แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
นายนวทัศน์ แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าผักชี
พร้อมด้วยคณะครู
ร่วมงานวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ผู้ใหญ่สาย เหลาเป พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยสุรินทร์ ประเวระไพ   ผู้ช่วยฉวีวรรณ มงเรียน
วันที่เสาร์ที่ 4 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558
SEAN1 SEAN2 SEAN3 SEAN4 SEAN5 SEAN6 SEAN7 SEAN8 SEAN9 SEAN10 SEAN11 SEAN12 SEAN13 SEAN14 SEAN15 SEAN16 SEAN17 SEAN18

ติดต่อ สพป.สก.1