คณะกรรมการประเมินศูนย์อาเซียน

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการประเมินศูนย์อาเซียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 7 ท่าน นำโดยนายสุจินต์ ศรีสรวล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล มาทำการประเมินศูนย์อาเซียนของโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 โดยมีนายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  และคณะให้การต้อนรับ

013

02

010

011

012

04

06

08

09

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1