3 กค. 58 ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม พร้อมมอบเกียรติบัตร บุคลากร ดีเด่น การจัดทำข้อมูลระบบจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคบ(DMC)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้แก่นายปรเมศร เนื่องมัจฉา

ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม
นายสนิท คำสิน ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา
ประชุมคณะครูประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๘
พร้อมมอบเกียรติบัตร บุคลากร ดีเด่น การจัดทำข้อมูลระบบจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคบ(DMC)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ให้แก่นายปรเมศร เนื่องมัจฉา เจ้าหน้าผู้จัดทำทำข้อมูลระบบจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคบ(DMC)โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา
1

2

3

4

5

6

S__4325381

S__4325382

S__4325383

7

ติดต่อเรา