ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ อาคารเรียน 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เจ้าหน้าที่อนามัยคลองตาสูตรบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่คณะครูและนักเรียนอนุบาล1-2

ณ อาคารเรียน1

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

10001001

ติดต่อ สพป.สก.1