วันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
โดยการนำของ นางขวัญวรา  พิชญชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล

ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนบ้านเทศมงคล
และได้เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รอบบ้านหนองปัญหา หมู่ 1 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองฯ จ.สระแก้ว
โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

IMG_1684

เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพิณิฐพงษ์ เจริญจิตร ครูโรงเรียนบ้านเทศมงคล
เป็นตัวแทนอ่าน สาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘
IMG_1529

หลังเสร็จกิจกรรมวันสุนทรภู่ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โดยมีพระ ณรงค์  อคฺคสีโล มาให้ความรู้
เกี่ยวกับใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหายาเสพติด

DSCN4433 DSCN4432 DSCN4449 DSCN4435 DSCN4431

คณะครูตำรวจ (ครู D.A.R.E) มาให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด
IMG_6804 IMG_6812 IMG_6852

หลังวิทยากรทำกิจกรรมเสร็จสิ้น
คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเทศมงคล และนักเรียนทุกคนได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
รอบหมู่บ้านหนองปัญหา หมู่ 1 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองฯ จ.สระแก้ว
IMG_1655 IMG_1656 IMG_1664 IMG_1657 IMG_1668 IMG_1665 IMG_1667 IMG_1669 IMG_1661 IMG_1675 IMG_1673 IMG_1674 IMG_1670 IMG_1684 IMG_1682

ติดต่อ สพป.สก.1