พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
โดยการนำของ
นางขวัญวรา  พิชญชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล

ได้ทำพิธีถวายราชสดุดี ทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ และพิธีสวนสนาม
ณ ห้องกิจกรรมและสนามโรงเรียนบ้านเทศมงคล
โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

IMG_1825 IMG_1826 IMG_1828 IMG_1830 IMG_1831 IMG_1832 IMG_1834 IMG_1835 IMG_1837 IMG_1838 IMG_1839 IMG_1840 IMG_1841 IMG_1844 IMG_1849 IMG_1852 IMG_1853

พิธีสวนสนาม
IMG_1857 IMG_1854 IMG_1855 IMG_1858 IMG_1861 IMG_1862 IMG_1864 IMG_1869 IMG_1871 IMG_1872 IMG_1873

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
IMG_1888 IMG_1899 IMG_1898 IMG_1897 IMG_1895 IMG_1894 IMG_1893 IMG_1891 IMG_1890 IMG_1889

ติดต่อเรา