เดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ

โรงเรียนบ้านซับมะนาวจัดกิจกรรมเดินสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

ณ สนามโรงเรียนบ้านซับมะนาว

drenson

drenson1

drenson2

drenson3

 

Message us