ด่วนที่สุด………. การรายงานข้อมูลการอ่าน (ศน.ประไพ)

สพป.สระแก้ว เขต 1 ยังไม่ได้รายงานการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1/58 (รายชื่อดังแนบ) เนื่องจากโรงเรียนจัดส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน (ขาดแบบคัดกรองก่อนเรียน 58) จึงให้โรงเรียนรายงานข้อมูลเิง  ทาง e-MES หากไม่ทราบรหัสโปรดสอบถามกลุ่มนโยบายและแผน  111

ติดต่อเรา