รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งให้รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแบบรายงานที่กำหนดส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน สพฐ.sataranu

ติดต่อ สพป.สก.1