วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 

ได้ประกอบพิธีทวบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

IMG_6639 IMG_6648 IMG_6657 IMG_6664 IMG_6669 IMG_6670 IMG_6672 IMG_6676 IMG_6682

 

ติดต่อ สพป.สก.1