ประชุมผู้ปกครองพบครูครั้งที่1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ประชุมผู้ปกครองพบครู พร้อมทั้งแนะนำครูใหม่
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ในวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
Prachom1
Prachom2
Prachom3
Prachom4
Prachom5
Prachom6
Prachom7
Prachom8
Prachom9
Prachom10
Prachom11
Prachom12
Prachom13
Prachom14
Prachom15
Prachom16
Prachom17
Prachom18
Prachom19
Prachom20
Prachom21
Prachom22
Prachom23
Prachom24

ติดต่อ สพป.สก.1