เจาะเลือด-ตรวจสภาวะช่องปาก-ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสภาวะโลหิตจากนักเรียน ป.1,6 และ อ.1,2
ตรวจสภาวะช่องปากนักเรียน อ.1,2 เพื่อป้องกันและรักษาฟันผุ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

IMG_4334 IMG_4338 IMG_4344 IMG_4484 IMG_4488 IMG_4490 IMG_4495 IMG_4499 IMG_4510 IMG_4526 IMG_4532 IMG_4535 IMG_4546 IMG_4828 IMG_4832 IMG_4902 IMG_4908 IMG_5069 IMG_5128

ติดต่อเรา