กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่มีการแข่งขันทักษะวิชาการ

การแสดงละคร และการประกวดตัวละครในวรรณคดี

IMG_6503 IMG_6528 IMG_6530 IMG_6531 IMG_6539 IMG_6552

ติดต่อ สพป.สก.1