วันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด

” คิดดี  ทำดี  ต่อต้านยาเสพติด “

IMG_6494 IMG_6496 IMG_6501

ติดต่อ สพป.สก.1