ประชุมผู้บริหารเดือนกรกฎาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารประจำเดือนกรกฎาคม ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน

IMG_9153 IMG_9154 IMG_9155 IMG_9156 IMG_9157 IMG_9158 IMG_9159 IMG_9160 IMG_9161 IMG_9166 IMG_9167 IMG_9168 IMG_9169 IMG_9170 IMG_9229 IMG_9230 IMG_9231 IMG_9232 IMG_9233 IMG_9234 IMG_9235 IMG_9236 IMG_9237 IMG_9238 IMG_9239 IMG_9240 IMG_9241 IMG_9242 IMG_9243 IMG_9244 IMG_9245 IMG_9246 IMG_9247 IMG_9248 IMG_9249 IMG_9250 IMG_9251 IMG_9252 IMG_9253 IMG_9254 IMG_9255 IMG_9256 IMG_9257 IMG_9258 IMG_9259 IMG_9260 IMG_9261 IMG_9262 IMG_9263 IMG_9264 IMG_9265 IMG_9266 IMG_9267

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ    กำกับ

วุฒิศักดิ์    พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี    ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1