เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
ได้แก่ ทำความสะอาดโรงเรียน   วัดขนาดชุดนักเรียน  ประชุมย่อย
ในวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
Saert1
Saert2
Saert3
Saert4
Saert5
Saert6
Saert7

ติดต่อเรา