วันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
โดยการนำของ นางขวัญวรา  พิชญชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล

ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนบ้านเทศมงคล
โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

IMG_1534 IMG_1536 IMG_1537 IMG_1570 IMG_1583 IMG_1585 IMG_1587 IMG_1588 IMG_1545 IMG_1589 IMG_1590 IMG_1593 IMG_1596 IMG_1597 IMG_1603 IMG_1605 IMG_1610 IMG_1618 IMG_1626 IMG_1631 IMG_1634 IMG_1636 IMG_1637 IMG_1650 IMG_1553 IMG_1563 IMG_1543 IMG_1540 IMG_1539

ติดต่อ สพป.สก.1