พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2558

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ติดต่อเรา