กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านวังดารา จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมในภาคเช้าเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อกิจการลูกเสือไทย และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในภาคบ่าย วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

1435714332381 1435714329537
1435714345560 1435714355462
1435714349968

Jpeg
Jpeg

Jpeg
Jpeg

Jpeg
Jpeg

Jpeg
Jpeg

Jpeg
Jpeg
Jpeg
ติดต่อ สพป.สก.1