กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านวังดารา จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมในภาคเช้าเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อกิจการลูกเสือไทย และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในภาคบ่าย วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

14357143323811435714329537
14357143455601435714355462
1435714349968

Jpeg
Jpeg

Jpeg
Jpeg

Jpeg
Jpeg

Jpeg
Jpeg

Jpeg
Jpeg
Jpeg
ติดต่อเรา