วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นประธานเปิดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 กรกฏาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันสำคัญต่อชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินั่นเอง ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เข้าร่วมสวนสนามในครั้งนี้

1 กรกฏาคม 2558  ณ สนาม โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

IMG_9529

IMG_9536

IMG_9546

IMG_9567

IMG_9575

IMG_9493

IMG_9529 11540941_1038282679523906_5942998364437242489_n

11709523_1038282612857246_2806576094613380647_n

 

 

 

 

ติดต่อเรา