มหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันศุกร์ ที่26 มิถุนายน พ.ศ.2558 นายเทพพิทักษ์ เมตตา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว รักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1 เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา

IMG_4933 IMG_4934 IMG_4936 IMG_4939 IMG_4957 IMG_4963 IMG_4965 IMG_4988 IMG_5000 IMG_5005 IMG_5050 IMG_5057 IMG_5059

ติดต่อ สพป.สก.1