กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

นำโดยผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

 ผอ.เทพพิทักษ์  ดำรงธรรม เป็นประธานพิธี

ซึ่งประกอบด้วย พิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

IMG_0481 (640x480)

IMG_0480 (640x480)

IMG_0495 (640x480) IMG_0450 (640x480) IMG_0451 (640x480) IMG_0452 (640x480) IMG_0453 (640x480) IMG_0454 (640x480) IMG_0455 (640x480) IMG_0457 (640x480) IMG_0458 (640x480) IMG_0459 (640x480) IMG_0460 (640x480) IMG_0461 (640x480) IMG_0462 (640x480) IMG_0463 (640x480) IMG_0464 (640x480) IMG_0465 (640x480) IMG_0468 (640x480) IMG_0469 (640x480) IMG_0472 (640x480) IMG_0474 (640x480) IMG_0475 (640x480) IMG_0476 (640x480) IMG_0482 (640x480) IMG_0483 (640x480) IMG_0484 (640x480) IMG_0485 (640x480) IMG_0487 (640x480) IMG_0488 (640x480) IMG_0489 (640x480) IMG_0490 (640x480) IMG_0491 (640x480) IMG_0492 (640x480) IMG_0493 (640x480) IMG_0494 (640x480)

11

ติดต่อ สพป.สก.1