วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2558

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

เนื่องใน”วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”   ประจำปี 2558

โรงเรียนบ้านลุงพลู

เมื่อ วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558

*******

213 4 5 6 7 8 9 10 11

😆 😆  😆

ติดต่อ สพป.สก.1