ประกาศโรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศโรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) ตามแบบมาตรฐาน สพฐ.Bakamin

ติดต่อเรา