โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ จัดพิธีสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและทบทวนคำปฏิญาณตน

          โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ   ต.เขาสามสิบ  อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2558

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

นัดฐาพร  เกียรติกำจาย    ถ่ายภาพ

วันชาติ  วนิชชากร    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1