กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2558 ณ ลานเสาธง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2558

ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ   สวนสนามของลูกเสือและจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ณ ลานหน้าเสาธง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

100010011002100210051004

ติดต่อ สพป.สก.1