พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
SNAM1 SNAM2 SNAM3 SNAM4 SNAM5 SNAM6 SNAM7 SNAM8 SNAM9 SNAM10 SNAM11 SNAM12 SNAM13 SNAM14 SNAM15 SNAM16 SNAM17 SNAM18 SNAM19 SNAM20 SNAM21 SNAM22 SNAM23 SNAM24 SNAM25 SNAM26 SNAM27