พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
SNAM1 SNAM2 SNAM3 SNAM4 SNAM5 SNAM6 SNAM7 SNAM8 SNAM9 SNAM10 SNAM11 SNAM12 SNAM13 SNAM14 SNAM15 SNAM16 SNAM17 SNAM18 SNAM19 SNAM20 SNAM21 SNAM22 SNAM23 SNAM24 SNAM25 SNAM26 SNAM27

ติดต่อเรา