กิจกรรมวันที่ ๒๖ มิถุนายน

วันที่ 26 มิถุนายน 2558

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น

👉🏻วัตถุประสงค์เพื่อ👈🏻

1.นักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนเรื่องโทษของยาเสพติด

2. ตระหนักถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก

จากกิจกรรมข้างต้นนักเรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่

image

image

image

imageimageimage

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1